top of page
9 מרכזים אנרגטים. 
ישנם לכל אחד מוגדרים וגם פתוחים. כשהם מוגדרים הם כח החיים שלנו,
הם מספקים לנו 24/7 לכל החיים אנרגיה שאפשר להסתמך עליה.
כשהם פתוחים אז למעשה אין לנו אנרגיה זמינה שלנו, אלא אנחנו מקבלים אותה מבחוץ 
ומעצימים אותה אחוצה חזרה פי 2. כלומר כשאנחנו מקבלים אותה מבחוץ, זה אומר שאנחנו מותנים על ידי אותו גורם שממנו קיבלנו את האנרגיה, מה שגורם לנו לפעול בצורה לא טבעית ודרך המיינד.

מרכז הראש 

במצב מוגדר: מייצר לחץ של חשיבה, וסינון מידע. עונה על שאלות ועל ספקות. תפקידו לקלוט ולאסוף את המחשבות שמופיעות בשדה המודעות שלנו. מרכז הראש יוצר לחץ להעברת השראה.

במצב פתוח : מתנהג כפח זבל של מידע ומנסה לענות על שאלות לא רלוונטיות ושאינן שלו.

מרכז הראש

מרכז האג'נה 

במצב מוגדר: מייצר המשגה וקונספטים מביא רעיונות לעולם

במצב פתוח : מנסה להראות שהוא צודק חכם ויודע. וחייי בחרדות

מרכז הגרון

במצב מוגדר: מגשים רעיונות מדבר את הזהות והתודעה, מוציא לפועל

במצב פתוח: מנסה למשוך תשומת לב ומדבר המון. מדבר בקול משתנה.

מרכז הג'י הזהות והאהבה

במצב מוגדר: תפקידו לתת את הדרך והכוון לתנועה שלנו בעולם וללמוד לבטא את אהבת החיים.

במצב פתוח: אין לו זהות ואהבה קבועים, כל סביבה מביאה לו זהות אחרת, תמיד מחפש זהות ואהבה.

להיות במקום הנכון קריטי עבורו.

מרכז הלב האגו וכח הרצון

במצב מוגדר: תפקידו לתת כח לניהול חומרי של העולם. לבטא ערכים חומריים.

במצב פתוח: בלחץ להוכיח את עצמו לסביבה ולעצמו. עסוק בהשוואה.

מרכז הרגש

במצב מוגדר: תפקידו  להמתין לאינטליגנציה רגשית ולמצוא את הדרך הנכונה להתמודד עם רגשות. 

במצב פתוח: נמנע מהתמודדות עם האמת ומחיכוכים. לוקח רגשות מהסביבה שאינם שלו.

מרכז הסקראל

במצב מוגדר: תפקידו לנהל נכון את כח העבודה ואת אנרגית המין.

במצב פתוח: לא יודע מתי מספיק זה מספיק. ניהייה מכור לעבודה וסקס. 

מרכז ההשרדות- טחול

במצב מוגדר: תפקידו לפתח דרכים לשמור על הגוף והבריאות לצורך השרדות מנגנון שפועל בצורה אינטואיטיבית

במצב פתוח: נאחז במה שכבר אינו טוב עבורו ולא מודע לסכנות. מעצים פחדים של אחרים.

מרכז השורש

במצב מוגדר: מתאים את הלחץ מבלוטת האדרנל לפתח לחץ לפעולה נכונה.

במצב פתוח: משחרר לחץ על כל הסביבה, מנסה להפתר מהר מדברים.

bottom of page