top of page

פוסטים

what is human design?

Ra talks about the human design system

קבלת החלטות

לכל אחד מאיתנו יש מכאניקה אנרגטית שונה לקבלת החלטות שיהיו מדוייקות עבורו.

המכאניקה הזאת, מאפשרת לנו להתקדם במסלול חיינו בהתאם למי שאנחנו. והדרך להתקדם היא מקבלת החלטה לקבלת החלטה. כך שאם אני מודע לסמכות הפנימית שלי לקבלת החלטות, אז אני מקבל במדוייק את מה שאני צריך לקבל לחיים שלי.

אסטרטגיה וסמכות

אסטרטגיה וסמכות זה הבסיס להיות מי שאנחנו.

כשאנחנו פועלים מהמיינד זה לא מי שאנחנו, זה הופך אותנו להיות הומוגנים זה מבטל אותנו

וכשאנחנו פועלים בהתאם לאסטרטגיה והסמכות שלנו, אז אנחנו יחודיים ופועלים בהתאם למי שאנחנו.

 

Ra Uru Hu - זה פשוט אבל לא קל

הדרך היחידה לחיות את הידע הזה זה דרך אסטרטגיה וסמכות

זאת הדרך היחידה לשחרר את עצמך מהמיינד ולקבל את מה שצריך לחיים.

זה פשוט אבל לא קל כי זה תהליך ארוך של השתחררות מהתניות, אין קסמים ואז תראו לאן זה לוקח אותכם...

Ra Uru Hu ?מה זאת הילה אנרגטית ומה תפקידה

למעשה אנחנו מחולקים לארבעה טיפוסים ולמען הדיוק לחמישה טיפוסים וכל טיפוס מייצג הילה אחרת ומכניקה אנרגטית שונה בין הילה והילה

למעשה  זאת הדרך שאנחנו מתקשרים.

לדעת מי אתה ואיזה טיפוס הילה אתה, מומלץ לפנות אליי לקבלת הדרכה ומפה אישית.

Please reload

bottom of page