top of page

לכל אדם ישנה הילה המקיפה אותו ומייצגת את האנרגיות שיש לו בגוף. ההילה האנרגטית שלנו היא זו שמתקשרת עם הסביבה. ופוגשת את החיים. ישנם 4 סוגי הילות בסיסיות שמייצגות את ארבעת הטיפוסים. ולכל טיפוס יש אסטרטגיית פעולה שמתאימה לו. שימוש נבון באסטרטגיה מאפשר לפעול במינימום חיכוך עם הסביבה ולהשגת מקסימום תוצאות.
לכל הטיפוסים מומלץ לישון לבד בלילה. כל אחד בטווח ההילה שלו. במיוחד לטיפוסים לא אנרגטים.
ככה הגוף מקבל מנוחה מלאה ללא התניות ויכול לעשות ריפלקשן.

מחולל ומחולל מגשים: אסטרטגיה להמתין לתגובה
 

GENERATOR הוא הטיפוס הנפוץ ביותר 70% מהאוכלוסיה

למחולל יש הילה עוטפת ומחבקת ותפקידו להגיב לחיים ולבנות את העולם. 

הוא הטיפוס שעושה את רב העבודה בעולם וכאשר הוא עובד במה שהוא אוהב, הוא חש סיפוק פנימי רב.

המחולל לא בנוי ליזום החיים באים אליו. עליו לחכות ולהגיב למה שהחיים מזמנים.

אם מחולל עובד במה שאינו אוהב או יוזם הוא עלול לחוש אכזבה.

המחולל אמור להגיב בצורה אינטואיטיבית דרך קולות הבטן בכן ובלא.

מחולל מגשים אמור קודם להגיב ואז ליזום.

מקרין: אסטרטגיה להמתין להזמנה
 

PROJECTOR בא לעולם להדריך ולא לעבוד. ישנם כ- 20% מכלל האוכלוסיה.

ההילה שלו סופגת את האחר ומתפקסת בו חודרת את האחר.

מקרין בא לכאן להצליח ולא לחוש מרירות. מקרין אמור לחכות להזמנה שבאה מתוך הכרה במי שהוא.

מקרין לא אמור ליזום. במידה והוא יוזם הוא יקבל התנגדויות ואז יחוש אכזבה.

 

מגשים: אסטרטגיה לידע לפני פעולה
 

MANIFESTOR כ 8-9% מהאוכלוסייה. 

ההילה שלו חזקה ודוחפת ומפלסת דרך ותפקידו להתניע ליזום ולהביא דברים חדשים לעולם. 

מגשים בא לעולם לחוש שלווה ולא כעס. כשהוא פועל לפני שהוא מיידע הוא עלול לקבל התנגדות מהסביבה

שתיצור כעס גם אצלו וגם בסביבה. ברגע שהוא מיידע לפני כך הוא חש בשלווה ובשקט פנימי.

כמובן שעליו לפעול בהתאם לסמכות הפנימית שלו.

 

 

משקף: אסטרטגיה לחכות למחזור ירח
 

REFLECTOR טיפוס זה הוא הכי נדיר כ- 1% מהאוכלוסייה. 

תפקידו לשקף לכל הטיפוסים האחרים את עצמם כדי שיוכלו ללמוד על עצמם להיות מודעים לעצמם. 

המקרין הוא השופט האוביקטיבי של החיים ע"י שיקוף האמת האובייקטיבית לסובבים אותו.

המשקף פתוח ורגיש מאד להשפעות הסביבה וזקוק לזמן רב לקבל החלטות (לפחות חודש). 

גם המשקף לא בנוי ליזום ומחכה שיזמינו אותו לשקף את המצב סביבו. 

אם המשקף יחכה בסבלנות, תמיד יזמינו אותו (בצורה מפתיעה) רק האנשים המתאימים לו  ואז ייתן את תבונתו הרבה למי שהזמין אותו. אם הוא מזמין את עצמו, ירגיש הרגשת אכזבה.

 

bottom of page